TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÀNH QUẢ

Địa chỉ: 183 Quốc Lộ 9, Tp. Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Tel:  (0233) 3589589 - Fax: (0233) 3852515

Email: tavanqua919@gmail.com

Website: http://thanhqua.com.vn

Hotline: 0901 999 989  

Chuyên kinh doanh dịch vụ nông lâm sản, môi giới thương mại, khách sạn, vận tải hàng hoá, xây dựng công trình